Week 5 – Begroting

Onlangs ontving u het Infoblad van gemeente Vaals. CDA VAALS vindt het niet correct dat wordt gesuggereerd dat gemeente...

Week 5 – Welzijn

CDA VAALS heeft enkele maanden geleden een Motie ingediend om het toezicht, maar vooral de betrokkenheid, van de...
Pagina 4 van 4