Week 8 – PMD-zakken

Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering van de raadsperiode 2018-2022 heeft het CDA middels een motie er nogmaals voor gepleit dat er iets gedaan wordt tegen de verrommeling van de openbare ruimte. Het idee bestaat dat er misbruik wordt gemaakt tot de vrije toegang tot PMD-zakken bij winkels en de gemeente balie en hierdoor “lieden van elders” hun plastic, metaal en drankkartonafval in Vaals achterlaten op dagen waarop het PMD helemaal niet afgehaald wordt. De zakken liggen, of hangen dan dagen lang rond in de openbare ruimte. De gehele raad was het met de motie van het CDA eens dat hier paal en perk aan gesteld dient te worden.