Week 6 – CDA Vaals-Vijlen-Lemiers

Regelmatig denken mensen dat wij als CDA de lijn volgen die landelijk of provinciaal wordt ingezet, maar dit hoeven wij niet! CDA VAALS – VIJLEN – LEMIERS is er juist specifiek voor onze gemeente! Wél kunnen wij als CDA VAALS-VIJLEN-LEMIERS altijd sparren en informatie inwinnen bij onze landelijke collega’s. De lijntjes zijn kort als wij dat willen! Samen staan we sterker!