Week 5 – Dit is: Marc Creusen

Marc is al sinds jaar en dag de steun en toeverlaat van de gemeentelijke carnaval. In het bijzonder door zijn functie als penningmeester bij CV de Grens├╝lle. Marc is de stille kracht waar je altijd op kunt rekenen. Marc draagt verenigingen een warm hart toe en zal altijd strijden om het verenigingsleven in stand te houden. Niet alleen de Carnaval maar ook de cultuur- kunst, en sportverenigingen kunnen op Marc rekenen. U mag immers niet onderschatten hoe belangrijk een goed en rijk verenigingsleven is. Verenigingen vormen de bakermat van onze samenleving. Hier worden talenten gevonden, vriendschappen ontstaan en ontmoetingen vinden er plaats. Kortom een vereniging is een echt bindmiddel!