Week 4 – Onze Lijstduwer: John Coenen.

“Geen landschap zonder landbouwers”Het Heuvellandschap is een cultuurlandschap. Dat betekent dat het landschap in grote mate gevormd is door de inrichting én het beheer van de mens en specifiek dus door boeren.Onze boeren/agrariërs zijn de “grootste” landschappers in onze en andere gemeenten en zijn daarom niet alleen van levensbelang voor de teelt van gewassen en de productie van vlees en melk, maar juist zij creëren en onderhouden het landschap waardoor zoveel mensen zich aangetrokken voelen tot het Zuid-Limburgse cultuurlandschap. Ons landschap genereert letterlijk miljoenen euro’s aan inkomsten en dus werk en is zodoende dé pijler van onze economie en die van gemeente Vaals in het bijzonder. Dit alles maakt, dat ik mij in het verleden heb ingezet voor het belang van de bestaande boeren en hun (bedrijfs-)opvolgers in onze gemeente en dit belangrijk blijf vinden. Zij verdienen het naar mijn mening absoluut niet, om door sommige partijen weggezet te worden als veroorzakers van problemen. In tegenstelling: De gemeente moet de belangen en wensen juist een centralere en vaste plek geven in het lokaal gemeentelijk beleid, zodat de continuïteit van de lokale agrarische bedrijven voor nu en de toekomst gewaarborgd is.Zoals de LLTB onlangs publiceerde: “Een koe in de wei, hoort erbij”.