Week 36 – CDA-ktueel

PERSBERICHT – De fractie en het bestuur van CDA VAALS maken bekend dat zij de heer Jo van der Meij voordragen als opvolger van John Coenen. Volgens fractie en bestuur, wordt daarmee continuïteit van het coalitieakkoord bereikt en kan het reeds uitgezette beleid van Coenen voortgang vinden. De coalitiepartijen V&O en Lokaal! steunen de voordracht en wij hopen dat ook de partijen PvdA, Nuj Lies en Het Alternatief de heer Jo van der Meij als (tijdelijk) wethouder kunnen en willen aanvaarden. De voordracht/benoeming zal op 4 oktober a.s. tijdens een extra-raadsvergadering plaatsvinden, waarbij ook de heer Wolf (Lokaal!) benoemd zal worden als raadslid. Daarnaast maken wij alvast bekend dat de heer Patrick Simons voorgedragen zal worden als Lijsttrekker van CDA VAALS voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en geven daarmee ruimte aan de jongere generatie binnen CDA VAALS.

Tevens moeten wij helaas bekend maken dat Raadslid Thijs Jussen met ingang van vandaag geen lid meer is van het CDA-Vaals nog van het CDA in het algemeen. De heer Jussen heeft de afgelopen jaren op goede wijze bijgedragen aan het bestuur van de gemeente Vaals en schroomde daarbij niet om e.e.a. kritisch te volgen. De CDA-raadsfractie heeft de heer Jussen in het verleden alle ruimte geboden om z’n eigen standpunten (niet zijnde CDA-standpunt) te verwoorden en ook op basis daarvan te stemmen. Wij vinden het jammer dat hij nu vanwege het niet voorgedragen worden als tijdelijk wethouder, afscheid neemt van het CDA.