Week 36 – CDA-ktueel

Wethouder John Coenen Vaals Vijlen Lemiers

Wethouder Coenen heeft gisteravond de gemeenteraad in een goed gemotiveerde brief laten weten dat hij per 1 oktober a.s. zijn taken als wethouder zal neerleggen. CDA VAALS was vooraf door de wethouder op de hoogte gebracht en wij respecteren zijn besluit ten volle, waarbij letterlijk sprake was van een optelsom qua overwegingen. Wij willen “onze” wethouder alvast van harte bedanken voor het goede werk dat hij voor Gemeente Vaals heeft gedaan en uitgevoerd en wij hopen dat wij over enige tijd toch weer gebruik van hem mogen en kunnen maken. Tegelijkertijd werkt CDA VAALS op de achtergrond samen met de coalitiepartners V&O en Lokaal! aan zijn (tijdelijke) vervanging en wij hopen vóór of rond 1 oktober a.s. daarover uitsluitsel te kunnen geven.