Week 30 – CDA-ktueel

De gemeenteraad heeft een voorstel overgenomen om de landschapselementen van onze gemeente fatsoenlijk in kaart te brengen en wel op een zodanige wijze dat duidelijk wordt gemaakt wat de waarde (geld, ecologisch) van het desbetreffende element is. Op dit moment kunnen we weliswaar constateren wanneer een boom, graft of struikpartij verdwenen is, maar kunnen we niet op een handhavende wijze optreden waarbij het betreffende element weer teruggebracht. Dat zal straks dus wel het geval zijn.