Week 23 – CDA-ktueel

Coenen Omgevingsvisie Bouwstenen

Het CDA en de rest van de Gemeenteraad van Vaals, heeft de zogenaamde Bouwstenennotitie ten behoeve van de Omgevingsvisie (als onderdeel van de Omgevingswet) vastgesteld. Onder bezielende leiding van wethouder Coenen en zijn collega’s uit Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem, in samenspraak met Pantopicon en Universiteit Maastricht en na het ophalen van zeer veel feedback vanuit inwoners, stakeholders en ondernemers, is daarmee de basis gelegd waarmee verder gebouwd kan worden aan de daadwerkelijke Omgevingsvisie van Lijn 50. In die Omgevingsvisie is uiteraard voldoende ruimte voor lokale aandachtspunten.

https://www.cdavaals.nl/wp-content/uploads/2021/09/bouwstenennotitie-fase-1.pdf