Week 19 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

Zoals eerder in een CDA-Aktueel gemeld, zijn ook bij het CDA roerige tijden, niet alleen in Den Haag rommelt het, maar ook in ons eigen Limburg en nu dreigt een politieke crisis door verschuiving van het instellen van een nieuw bestuur. Niet alleen in de media is men kritisch, ook wij als lokale afdeling krijgen kritische vragen of opmerkingen vanwege de gebeurtenissen die zich binnen het CDA afspelen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat naast leden ook anderen die niet direct verbonden zijn met het CDA vragen hebben of onzekerheid voelen over het politieke klimaat. Zo was er, voor degene die het gevolgd heeft, door een aantal lokale afdelingen van het CDA een zgn. “Brandbrief” gezonden aan het hoofdbestuur en hebben zij zich via deze brief uitgesproken over de situatie in Den Haag en hoe het in hun ogen zou moeten worden opgepakt c.q. zou moeten verlopen.

De kleine groep ondertekenaars (slechts 20 van de bijna 350 CDA-afdelingen in ons land) van de brandbrief spreken o.m. nadrukkelijk hun steun uit voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en diens kritische koers. Met hem heeft de partij ‘goud in handen’, stellen de briefschrijvers en geen deelname aan een coalitie.

CDA-afdeling Vaals werd door de afdeling Heerlen verzocht deze brief mee te ondertekenen. Na beraad binnen ons bestuur en overleg met de fractievoorzitter hebben wij deze brief niet ondersteund. Tja en waarom dan niet? Dat Pieter Omtzigt een gevoelige zenuw van de huidige politieke stroming heeft bloot gelegd is duidelijk en daar moet men hem ook dankbaar voor zijn. Dat hij veel (hoewel ten opzichte van Rutte en Hoekstra viel het nog wel mee toch?) stemmers achter zich heeft gekregen, kan opgevat worden als een signaal van onvrede over de huidige gevestigde orde. Wij vinden ook dat je als lid van een vertegenwoordigende partij kritisch mag zijn in positieve zin, meedenkend in de oplossingen en waarbij Kabinet, Colleges binnen Provincie en Gemeente deze geluiden en handreikingen als waardevolle instrument moeten zien en oppakken. Onzes inziens zou elke gekozen vertegenwoordiger zich moeten opstellen als teamplayer, want samen lukt het beter en ook sneller.

De briefschrijvers riepen tevens op tot géén deelname aan een volgend kabinet Rutte en stelden: ”Mark Rutte is de verpersoonlijking van de neergang van democratische waarden, hier kun je echt niet mee door”. Voor CDA Vaals is dit te kort door de bocht en wentelt men het eigen falen af, op één man. Wij, CDA Vaals, zijn van mening dat CDA Landelijk sinds de oorlogsjaren meermaals zelf ook meegeregeerd heeft en dus zelf ook verantwoordelijkheid draagt in deze. CDA Landelijk, maar ook bijvoorbeeld D66 hebben aan de betreffende politieke cultuur zelf ook enthousiast bijgedragen.

Leren wij niet dat als je met een vinger naar een ander wijst, wijs je met drie vingers (de duim niet) naar jezelf. Wij vinden dat het CDA eerst naar zichzelf moet kijken, kijk in de spiegel, erken je zonden (wat toepasselijk bij een christelijk partij hé) en ga dan nederig in een hoekje zitten i.p.v. je oude broodheer zo te verketteren. In onze ogen is het voorstel uit de brandbrief een laffe houding en wordt met deze brief niet op de inhoud gespeeld, maar op de man gespeeld. Onterecht, ook al is Rutte van een andere partij, zo vindt CDA Vaals. Wij vinden, dat wanneer je als partij medeverantwoordelijk bent voor de ontstane (ongewenste) politieke cultuur nu ook mag laten zien dat we gaan voor een open politieke structuur/cultuur met respect voor ieders ideeën. Dan ga je niet laf in de oppositie zitten, maar neem je verantwoordelijkheid, want dat durft het CDA wel, in tegenstelling tot veel andere partijen die wel hoog van de toren blazen, maar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid durven te nemen. Wij zijn het dan ook eens met Marnix van Rijn, de Landelijke Partijvoorzitter van het CDA, dat het deel van de brandbrief met uitspraken over kabinetsdeelname voorbarig zijn.

Samengevat: wij als afdeling zijn wel voorstander van een nieuw kabinet op inhoud, waarin de partijen die verantwoordelijk zijn voor de huidige politieke sfeer, bewijzen ook zaken te kunnen rechtzetten en daarmee het vertrouwen in de politiek beginnen te herstellen. Los van de waan van de dag en de emoties die spelen. Het verwijt “oude wijn in nieuwe zakken”, is vooral van toepassing op hen die dat zelf roepen en/of dan maar het etiket op de zak met bedorven wijn vervangen en onder andere politieke naam (met dezelfde oude personen, ook lokaal) door blijven gaan op de door hen zo geliefde destructieve en enige manier die zij kennen en kunnen om politiek te bedrijven. Terecht wordt niet alleen door het CDA de oproep gedaan om vooral het gesprek met elkaar aan te blijven gaan. “Staan we met elkaar niet voor dezelfde opdracht in ons land te zorgen voor het welzijn van al onze medeburgers?”. Wat CDA Vaals betreft, moeten de partijen in Den Haag (en in Maastricht) nu stoppen om vooral met zichzelf bezig te zijn en starten om het land (en de provincie) weer fatsoenlijk te besturen. Wij hopen dat onze uitleg ook tot discussie en nadenken kan leiden.