Week 18 – CDA-ktueel

RES Zuid-Limburg Vaals

Regionale Energie Strategie (RES).

De gemeenteraad van Vaals heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 26 april jl. unaniem de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg 1.0 vastgesteld.

Daarmee is de gemeente Vaals de eerste Zuid-Limburgse gemeente die akkoord is met de RES 1.0.

Vaals is daarmee de eerste gemeente binnen de RES-ZL en geeft met deze unanimiteit de goede richting aan de andere gemeenten in Zuid-Limburg. Behalve dat de raad de RES heeft vastgesteld, heeft zij ook een (Tijdelijk) Ruimtelijk Afwegingskader vastgesteld, waardoor ongewenste ontwikkelingen in ons 5-sterrenlandschap niet meer zomaar mogelijk zijn. Met deze vaststelling zijn we natuurlijk niet over de finish, maar pas bij de start aanbeland en dienen we verder te gaan werken aan de RES 2.0, waarmee concrete maatregelen uitgewerkt gaan worden en tevens de echte participatie en inspraak van en met inwoners gaat plaatsvinden…tenminste als onze Rijksoverheid een behouden koers vaart…en dat is natuurlijk de grote vraag.

Niet alleen landelijk maar ook in Vaals is het opwekken van duurzame energie een hot-item. Het Rijk wil dat de gezamenlijke gemeenten van Nederland zo’n 35 TWh hernieuwbare energie gaan opwekken. Voor uw beeld: 1 Terra wattuur (TWh) = 1.000.000.000 kWh en een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 3000kWh per jaar.

Het Rijk heeft die opgave vastgelegd in het Nationaal Programma RES en daarbij Nederland verdeeld in zo’n 30 RES-gebieden die vóór 1 juli 2021 geïnventariseerd moeten hebben, hoe zij denken dat zij middels zon- en windenergie (en alleen maar door deze twee, dus geen andere alternatieven) die taak denken te kunnen volbrengen.

Onze gemeente Vaals is ingedeeld in de RES Zuid Limburg, die weer is onderverdeeld in de Sub-RES Maastricht-Heuvelland. Wethouder Coenen heeft nu middels de RES 1.0 globaal inzichtelijk gemaakt wat technisch mogelijk is, met de nadruk op “wat mogelijk is” en dus nog niet bepaald of dat überhaupt ook wenselijk is.

Eén ding is echter al zeker: Vaals leent zich niet voor opwekking van windenergie! Daarnaast heeft hij een zogenaamd “Afwegingskader” laten opstellen, om te voorkomen dat Zonnepaneelboeren plotseling en zomaar ons landschap kunnen volleggen met zonnepaneelvelden. Deze RES 1.0 en dit afwegingskader zijn echter tijdelijk. Nu de gemeenteraad beide heeft vastgesteld, start direct het traject naar RES 2.0 en dan wordt e.e.a. concreet: Waar gaan we daadwerkelijk zonne-energie in onze gemeente opwekken. Het voorstel is vooralsnog: Eerst op daken en andere leegstaande plekken BINNEN de bebouwde kom. Het landschap moet zo lang mogelijk en liefst permanent, buiten schot blijven. Bij de RES 2.0 gaat de mening van onze eigen inwoners (voor- en tegenstanders) waarschijnlijk van doorslaggevende betekenis zijn en zij zullen dan ook intensief betrokken gaan worden.

Initiatieven in het buitengebied zijn onderwerpen van een brede discussie, onder andere in de regionale Landschapsvisie.

Maar wie weet, denkt onze nieuwe regering er binnenkort weer heel anders over en was al het werk (en de zorgen) voor niets, als er 2 of 3 kerncentrales in Nederland gerealiseerd gaan worden.