Week 16 – CDA-ktueel

Confetti Vaals Carnaval

Confetti wel of niet? Met confetti en serpentines maak je ieder feestje extra speciaal, dat bleek ook in de discussie van de afgelopen de commissievergadering. De voors en tegens gingen als confetti door de lucht, want er lag een voorstel om in de komende raadsvergadering, een wijziging van de APV (de algemene plaatselijke verordening; de lokale wet- en regelgeving) vast te stellen. Het doel is om dit punt verder aan te scherpen. Ditmaal is het voornemen om voortaan confetti en serpentines te gaan verbieden tijdens de carnavalsoptochten in onze gemeente. Onlangs werd reeds een verbod opgenomen aangaande wensballonnen en vervolgens carbid-schieten en nu dus confetti en serpentines.

Het argument dat weer eens van stal gehaald wordt is het milieu. Daarnaast wordt erop gewezen dat andere gemeenten het verbod ook al hebben, dus Vaals kan eigenlijk niet achterblijven. Beide argumenten vindt het CDA irrelevant. Milieuwinst valt veeleer op hele andere fronten te behalen (kolencentrales, industrie, duurzaamheid etc.), dan een verbod in te stellen op confetti en serpentines tijdens de carnavalsoptochten en de reden dat andere het ook doen…tja…dat zal best.

Daarnaast vindt het CDA dat er juist minder onnodige en belerende regels zouden moeten zijn in onze gemeente. Dit soort regels maakt het ook voor de organiserende carnavalsverenigingen van ONS VOLKSFEEST niet makkelijker en ook voor de deelnemers die vaak van heinde en verre komen, om kleur te geven aan de Vaalser-, Vielender- en Lemieëzjer optochten ook compleet onoverzichtelijk. Wat CDA VAALS betreft geen betuttelende regeltjes die niet te handhaven zijn en durven rekenen op het eigen (groeiende) inzicht van burgers en onze eigen inwoners in het bijzonder.