Week 15 – CDA-ktueel

Einstein Telescoop John Coenen Wethouder Vaals Cottessen

Op het provinciale en landelijke politieke front blijft het een onrustig “oorlogsgebied”, laten wij in Vaals ons vooral blijven richten op onze burgers, laten alle raadsleden zich bewust blijven van waar zij in onze gemeente voor staan, het belang alle inwoners en niet in de stroom meegaan of gezogen worden bij wat zich afspeelt in de hogere kringen.

Zoals vorige keer al aangegeven, Vaals blijft in ontwikkeling en wat hebt u alvast kunnen lezen op Facebook? De aanvraag Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van grondboringen voor de één van, zo niet dé grootste ontwikkelingen op het gebied van de natuurwetenschappen in de Euregio en misschien wel van wereldniveau is bij de gemeente binnengekomen: De Einstein telescoop. Het is natuurlijk geweldig dat dit mogelijkerwijs ook op Vaalser-grondgebied gaat plaatsvinden! Niet alleen qua wetenschap zal dit project onze regio op de kaart gaan zetten, maar zal zeer zeker ook op velerlei andere terreinen een potentiële spin-off veroorzaken. Binnenkort zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden in het gehucht Cottessen reeds gaan starten met het “boren” van een ± 200m diep mangat voor stabiliteitsmetingen.

De Einstein telescoop wordt een geavanceerd observatorium voor zwaartekrachtsgolven. De grensregio van Nederland, België en Duitsland is in beeld als mogelijke locatie. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightechbedrijven.

Meer informatie over dit miljardenproject kunt u vinden op: https://www.einsteintelescope.nl/

Hier zullen ook de Provincie Limburg en de Nederlandse regering hun steun in moeten blijven geven, maar voorlopig is de Provincie echter even stuurloos en wij hopen, als CDA VAALS, dat er snel een oplossing voor deze impasse komt, want we moeten door met de grote opgaven die voor ons liggen: In Vaals en in Limburg