Week 13 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

7. CDA-gedoe

Wie de media leest en volgt, kan helaas niet ontkennen dat door het politieke gerommel, de gebeurtenissen en het daarbij betrokken “CDA-Landelijk” en “CDA-Provinciaal”, dit niet hetgeen is waar de gewone burger en lokale politici op zitten te wachten. Het zou, gezien vanuit CDA-afdeling Vaals, evident moeten zijn dat ook binnen de provinciale afdeling “CDA Limburg” consequenties getrokken worden, wanneer blijkt dat er onder hun verantwoordelijkheid, toezicht en eventueel medeweten onbehoorlijke en niet-integere handelingen zijn verricht.

Men heeft op dit moment klaarblijkelijk zowel landelijk, als provinciaal onvoldoende in de gaten dat hun handelswijze in zeer negatieve zin afdaalt naar de lokale afdelingen, waar lokale mensen hun stinkende best doen voor hun gemeenschappen. CDA-raadsleden uit bijvoorbeeld Heerlen, Maastricht, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en dus ook Vaals worden gedupeerd door mogelijke belangenverstrengeling en niet integer handelen door, in hogere overheden opererende partijgenoten. CDA VAALS is hier in het geheel not amused over. Echter, als lokale afdeling richten wij ons liever op datgene wat wij voor de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers kunnen doen binnen de regels die hierover afgesproken zijn en wij, als lokale CDA-ers, willen dit met vertrouwen en transparantie voor u blijven doen.

Een mooi en beter moment van de afgelopen week was de verkoop van het voormalig Esso-terrein. Het oude tankstation maakt plaats voor 34 appartementen/woningen verdeeld over drie woonblokken. Alle 34 woonruimtes zijn voor de verhuur en met name gericht op starters, jonge gezinnen en mensen die levensloopbestendig willen gaan wonen. Onze CDA-wethouder John Coenen heeft deze opdracht van de raad, samen met de gemeentelijke organisatie van Vaals voortvarend opgepakt, waardoor een koopovereenkomst met de woningcorporatie uit Voerendaal (Vanhier Wonen) kon worden getekend. De Maastrichterlaan krijgt hierdoor een forse kwaliteitsimpuls en wordt er invulling gegeven aan de vraag naar betaalbare woningen. Nu, na de verkoop, wordt de bestemmingsplan- en vergunningprocedure opgestart. Over niet al te lange tijd zal begonnen worden met de sloop en het saneren van het terrein. De partijen spreken de verwachting uit, dat de woningen voor eind 2022 gerealiseerd zijn. Wij als CDA-afdeling zijn er trots op, dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt t.a.v. de woningbehoefte: Von Clermontplein, Pastoerswei, ontwikkelingen Vijlen Zuid-Oost, onderzoek Von Clermontpark en nu weer rondom de voormalige Esso-locatie. Al dit positieve nieuws, mede met dank aan onze lokale CDA-ers, past veel beter in het beeld van onze gemeente Vaals, waar lokale politici (ook van andere landelijke en lokale partijen) dagelijks hun stinkende best doen, om Vaals, Vijlen en Lemiers beetje-bij-beetje beter en leefbaarder te maken.