Week 12 – Verkoop Esso

John Coenen Wethouder verkoop Esso Vaals Woningen Huur

CDA VAALS is enorm blij met het volgende nieuws:

De woningcorporatie uit Voerendaal is van plan om op deze locatie 34 appartementen en woningen te bouwen. Vanmiddag tekenden wethouder John Coenen (portefeuille Wonen & Verkeer) en Léon Creugers (directeur Vanhier Wonen) de koopovereenkomst.

De 34 appartementen en woningen worden verdeeld over drie woonblokken. Alle 34 woonruimtes zijn voor de verhuur en met name gericht op starters, jonge gezinnen en mensen die levensloopbestendig willen gaan wonen. Deels onder de woningen komt een parkeerplaats voor de bewoners. Het bijzondere aan het plan is dat tussen de woonblokken een brede doorgang met veel groen vanaf de Maastrichterlaan richting het Von Clermontpark is voorzien. Daardoor krijgt de entree van het centrum van Vaals een fraaiere aanblik.

Wethouder John Coenen: “We zijn ontzettend blij dat een woningcorporatie uit Voerendaal de potentie van Vaals ziet, want door de vastzittende woningmarkt zijn er momenteel nauwelijks woningen beschikbaar voor starters en jonge gezinnen. Daarnaast creëren we met dit plan een uitnodigende binnenkomer van het centrum van Vaals. Dus niet alleen een jonger woningaanbod, maar ook een frisse entree.” Léon Creugers van Vanhier Wonen sluit zich daarbij aan: “We zijn trots en verheugd dat wij in het mooie Vaals samen met de gemeente en hulp van de Provincie dit bijzondere project kunnen realiseren.”

De grootste opgave op het terrein is de sloop van de huidige gebouwen en sanering van de ondergrond. De gemeente neemt dit samen met de Provincie Limburg voor haar rekening. Dit is mogelijk dankzij de samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra die de gemeente en de Provincie in oktober 2020 tekenden. De samenwerkingsagenda houdt in dat de Provincie bijdraagt aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan de verbetering van de woon- en leefomgevingskwaliteit. Gedeputeerde Andy Dritty van de Provincie Limburg: “Met dit plan in Vaals wordt invulling gegeven aan de vraag naar betaalbare woningen. Daarnaast krijgt hiermee de Maastrichterlaan een forse kwaliteitsimpuls.”

Na het sluiten van de koopovereenkomst is meteen de bestemmingsplan- en vergunningprocedure opgestart. Over niet al te lange tijd zal onder regie van de gemeente begonnen worden met de sloop en het saneren van het terrein, waarbij opgemerkt wordt dat het voormalige Clarissenklooster (Bloemen & Zo) gewoon blijft staan en niet bij de deal hoort. De verwachting is dat woningen voor eind 2022 gerealiseerd zijn.