Week 12 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

6. Tja…de verkiezingen

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn weer achter de rug. De uitslagen zijn voor de een prachtig, voor de ander niet dat wat men had verwacht. De kiezers hebben hun keuze gemaakt, elk om hun eigen redenen of zelfs uit protest tegen heersende opvattingen en beleid. Het CDA landelijk heeft niet zo goed gescoord en er is dus werk aan de winkel. Net zo goed voor andere partijen die zetels hebben moeten inleveren. Landelijke onderwerpen kunnen nogal verschillen van de lokale onderwerpen en problematieken.

CDA afd. Vaals blijft vooral gericht op de gemeenschappen in Vaals, Vijlen en Lemiers en de kleinere kernen, problemen en toekomstwensen. Een kernwaarde van een samenleving is ook “samen leven”. Zoals vaker aangegeven zijn verenigingen, clubs etc. op allerlei gebied een “samenleving” die eenzelfde interesse, hobby samen uitoefenen. Hier is het “wij-gevoel” wat hen sterk maakt. De verschillende politieke partijen moeten dit wij-gevoel koesteren. Daarom is juist in deze “Corona-tijd” het van belang dat de samenleving wordt behouden voor de toekomst. Een compensatie, zoals het college voorstelt, om verenigingen, clubs, ondernemers etc. enigszins tegemoet te komen om onze samenleving in Vaals zoveel mogelijk in stand te houden is echt lovenswaardig, wat eenieder er ook van vindt. Dit is waar CDA-VAALS ook aan hecht.

Daarom is dit ook een moment om stil te staan bij de vraag waar we heen willen. Om te komen tot een nog betere samenleving in de gemeente Vaals, waar het goed leven, wonen, werken en vertoeven moet zijn. Iedereen die wil kan ons vanuit haar/hem kennis en ervaring helpen om dit samen ook in onze gemeenschap te verwezenlijken. Geen “ik” maar een “wij” maatschappij.