Week 10 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

4. Corona en hoe nu verder

Corona heeft de economie diep geraakt. De opdracht waar we met elkaar voor staan is duidelijk: investeren en innoveren. Investeren in een krachtig economisch herstel, de omslag maken naar een sterke, eerlijke en innovatieve economie. Bedrijven beschermen door meer maakindustrie terug te halen en voor vitale producten en diensten zelfvoorzienend te zijn. De gemeente Vaals en haar kernen maakt zich ook zorgen om de voorzieningen die het nu nog heeft te behouden en de werkgelegenheid.

Zorgen voor een forse vereenvoudiging van de belastingen en een eerlijke arbeidsmarkt waar werk weer zekerheid, waardering en perspectief biedt zijn onderwerpen op landelijk niveau. Allemaal voornemens van het CDA in deze tijd.

Lokaal zijn wij dan ook afhankelijk wat op landelijk en provinciaal gerealiseerd wordt op dit gebied.

Om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, is het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Zo leer je steeds bij en ben je op de hoogte van veranderingen die invloed hebben op jouw werk en kun je ermee omgaan. Verklein de verschillen tussen een vast contract en een tijdelijke aanstelling, zodat je ook in een flexbaan meer zekerheid haalt uit je werk. Zorgen dat meer werken ook meer loont.

Om te zorgen dat werkgevers weer sneller mensen in vaste dienst nemen wil het CDA de belastingdruk op arbeid minder afhankelijk maken van de contractvorm waarin het werk wordt verricht. Ook gaan we minder financiële en fiscale voordelen verbinden aan het in dienst nemen van een ZZP’er of iemand met een tijdelijk contract. Iemand in vaste dienst nemen wordt zo goedkoper gemaakt, dan diezelfde persoon een flexbaan aan te bieden.

Dat de regio’s aan de Belgische en Duitse grens nog beter kunnen samenwerken en als Vaals kunnen aangeven dat bepaalde regelgeving belemmerend werkt voor grensarbeiders.

Om te komen tot een nog betere samenleving in de gemeente Vaals, waar het goed leven, wonen, werken en vertoeven moet zijn, kan iedereen ons vanuit haar/hem kennis en ervaring ons helpen om dit ook in onze gemeenschap te verwezenlijken.