Week 9 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

3. Een betrouwbare en dienstbare overheid

In een veilige en verantwoordelijke samenleving zijn overheid en markt dienstbaar aan de burger in plaats van andersom. Dat vraagt om een slagvaardige en rechtvaardige overheid met een menselijk gezicht en een lerende overheid die uit zichzelf open en eerlijk is als het misgaat.

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld kunnen worden.

Het CDA wil een betrouwbare en dienstbare overheid, die naast mensen staat en oog heeft voor hun zorgen. En die burgers niet ziet als klanten of potentiƫle fraudeurs.

We willen een overheid die haar kerntaken waarmaakt en waakt over het algemeen belang. Dienend, beschermend en rechtvaardig, zodat we veilig over straat kunnen.

De overheid treedt hard op tegen de ondermijning door de georganiseerde criminaliteit. We moeten doorpakken om een serieuze ontwrichting van de samenleving te voorkomen.

Onze kinderen leren lezen en rekenen. Iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Behulpzaam voor wie niet kan, streng voor wie niet wil.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

De behoefte aan verandering is groot, een frisse start en een nieuw begin. Om te kiezen voor een andere koers om ons land opnieuw vorm te geven. Het coronavirus is nog niet weg, maar vandaag kijken we met elkaar vooruit. Naar het Nederland van morgen.

Om te komen tot een nog betere samenleving in de gemeente Vaals, waar het goed leven, wonen, werken en vertoeven moet zijn, kan iedereen ons vanuit haar/hem kennis en ervaring ons helpen om dit ook in onze gemeenschap te verwezenlijken.