Week 8 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

2. Een veilige krachtige en verantwoordelijke samenleving.

Als CDA streven wij naar een krachtige en verantwoordelijke samenleving, waar we zorgdragen voor elkaar waar we onze normen bewaken en onze waarden beschermen.

Een samenleving, waar het fatsoen wint van brutaliteit, en respect het antwoord is op verdeeldheid.

Het gezin is de plek waar je opgroeit en waar je alles leert wat je later nodig hebt. In onze gezinnen en families leren we van elkaar en zijn we thuis. Daarom beschermen en versterken wij dat wat het belangrijkste is in het leven.

CDA VAALS vindt ook dat in een veilige en verantwoordelijke samenleving er goede zorg is voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar. Net als goed onderwijs dat gelijke kansen biedt voor iedereen.

De afgelopen jaren is te vaak gedacht dat of de markt of de overheid aan zet is, maar het is tijd voor een land waar de samenleving weer voorop staat. Nederland is land van vrijwilligers, coöperaties en maatschappelijk initiatieven. De belangrijkste opgave voor de politiek is om deze verantwoordelijke samenleving alle ruimte, voorrang en vertrouwen te geven. Ook in onze gemeente wil het CDA VAALS, zoals ook in het verleden, zich blijvend inzetten voor een samenleving die verbonden is met elkaar. Verenigingsleven koesteren en bijstaan waar nodig, hulp bieden aan diegenen die het even niet kunnen bijbenen om ze weer op weg te helpen naar een gezonde maatschappij.

CDA VAALS wil dan ook verder bouwen aan bloeiende gemeenschappen in elke kern waar zowel de huidige en ook de nieuwe inwoners graag en gelukkig wonen én leven.

Daarom is dit het moment om nog eens stil te staan bij de vraag waar we heen willen. Een beslissend moment om lessen te trekken en vooruit te kijken. Want de verandering die we willen, begint bij keuzes die we zelf maken. Voor een samenleving die zekerheid en bescherming biedt. Waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzelfsprekend zijn en vrijheid en solidariteit geen tegenstellingen