Week 7 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

1. Eerlijke en sterke economie

Het CDA landelijk heeft in haar programma opgenomen, dat het een eerlijke economie wil, die werkt voor jongeren, voor gezinnen en middeninkomens. Met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdienen en vaker de zekerheid hebben van een vast contract. Waar je in elke stad en regio een betaalbare woning kunt vinden.

Het CDA VAALS ondersteunt dit uitgangspunt. Maar lokaal kun je geen regels stellen aan inkomenspolitiek, maar juist als het aankomt op huisvesting heeft het CDA VAALS al een voorsprong genomen op de huisvestings/bouwplannen. In 2020 was CDA VAALS met wethouder John Coenen al een groot voorstander van en vurig pleiter voor afschaffen van de bouwbeperking door strenge regionale afspraken voor wat betreft de woningbouw. In de nieuwe afspraken is er meer vrijheid gekomen voor de gemeenten. Punten als bouwen naar behoefte, meer maatwerk en flexibiliteit in de woningbouwplannen zijn leidend. Dit wil CDA VAALS doortrekken. Woningen voor een mix van woningen in een gemeenschap, met het oog op de toekomst en de energietransitie.

Daarbij is het belangrijk dat mensen kunnen wonen in een woning en woonomgeving (die past bij hun mogelijkheden en levensfase) waar ze zich thuis voelen.

Burgers van de gemeente Vaals die voor hun woning duurzame energiesystemen willen aanschaffen, of energiebesparende maatregelen willen treffen, in aanmerking laten komen voor een gemeentelijke subsidie.

Want wij kunnen en mogen we niet wegkijken voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering. Parijs is een opdracht maar boven al een plicht aan de volgende generaties. Bijdragen in dit streven door ook op lokaal niveau slim te investeren in innovatie en onderzoek te doen naar nieuwe technologie├źn en de natuur te versterken.