Week 6 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra heeft bij de presentatie van de verkiezingscampagne ‘het verhaal van ons land: de Nederlandse belofte’ verteld. Een nieuw perspectief voor de middenklasse voor een beter Nederland-na-corona.

Hoekstra wil, samen met het CDA, een nieuw perspectief voor een sterke en eerlijke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid. De behoefte aan verandering is groot, een frisse start en een nieuw begin. Om te kiezen voor een andere koers om ons land opnieuw vorm te geven. Het coronavirus is nog niet weg, maar vandaag kijken we met elkaar vooruit. Naar het Nederland van morgen.

Juist in de tijd van beperkingen door het coronavirus is te merken, dat die “Nederlandse belofte” sterk verbonden is aan twee waarden, die diep in ons DNA verankerd liggen: het verlangen naar vrijheid en het besef van verbondenheid; het besef dat we er samen voor staan.

Ook in de gemeente Vaals merkt het CDA Vaals, uit gesprekken en uitingen, dat deze waarden in de gemeenschap leven. Ook op lokaal niveau wil het CDA dit streven gaan verwezenlijken, voor zover dit voor het gemeentelijk bestuur mogelijk is.

Drie pijlers die ook voor een gemeente kunnen gelden:
1. Eerlijke en sterke economie
2. Een krachtige en verantwoordelijke samenleving
3. Een betrouwbare en dienstbare overheid

Om te komen tot een nog betere samenleving in de gemeente Vaals, waar het goed leven, wonen, werken en vertoeven moet zijn, kan iedereen ons vanuit haar/hem kennis en ervaring ons helpen om dit ook in onze gemeenschap te verwezenlijken. Kijk eens op Facebook: https://www.facebook.com/cdavaals