Week 48 – Orange the World

Orange the World Vaals

Vandaag, op 25 november 2020, kleuren in de wereld, Europa, Nederland en gelukkig ook in Vaals velen gebouwen oranje. Hiermee wordt een signaal afgegeven dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is en gestopt moet worden. CDA VAALS ondersteunt deze actie van ganser harte en hoopt dat in de toekomst vele anderen gemeenten zullen volgen.

#OrangeTheWorldNL # OrangeTheWorld #16DaysOfAction #Vaals