Week 48 – Onderzoek Woningbouw Von Clermontpark

Wethouder John Coenen Vaals CDA Von Clermontpark Vaals

Wethouder John Coenen (CDA) heeft de raad medegedeeld dat er eerste stappen gezet gaan worden richting het invulling geven aan het Von Clermontpark bij de Beemderlaan. De firma Laudy Vastgoed (onderdeel van Ballast-Nedam), heeft de exclusiviteit gekregen om een haalbaarheidsonderzoek naar deze voor Vaals unieke en zeer waardevolle locatie uit te voeren. Dit, om uiteindelijk te komen tot een concreet plan voor de parel van Vaals. Het meest verrassende zal zijn, dat Laudy géén studentenhuisvesting nodig denkt te hebben om toekomstige planontwikkeling (financieel) mogelijk te maken en concentreert zich bij dit onderzoek op appartementen én grondgebonden woningen. Ook gaan zij onderzoeken, of er een nieuwe maatschappelijke voorziening op de plek van het Van Houtengebouw in de toekomst mogelijk en haalbaar is.