Week 46 – Toerisme, drukte en economie

De economie zoals wij die voorheen kenden, verandert. Mensen kopen bijvoorbeeld nóg meer online. Het blijft belangrijk dat we onze lokale winkeliers en ondernemers steunen door lokaal te winkelen, die oproep herhalen we in deze zaal nog maar een keer: Koop lokaal, heel normaal. We zijn ons natuurlijk ook bewust dat één van de hoofdinkomstenbronnen van onze gemeente ligt in het verblijfstoerisme en dat koesteren wij. Dankzij toeristen hebben wij een redelijk constante stroom van inkomsten, waardoor de belastingdruk op onze inwoners lager is, dan wanneer we geen toeristen zouden verwelkomen. Toch ontwaard het CDA en met haar bijna alle andere partijen dat de expansiegrens qua uitbreidingen van overnachtingsplaatsen bereikt is. Wij stellen dan ook, dat er eigenlijk geen nieuwe grootschalige verblijfsaccommodaties en voorzieningen meer bijpassen. In Vaals en het hele Heuvelland dreigt de emmer langzamerhand over te lopen en dit ten koste van de leef-en woonklimaat van onze eigen inwoners die soms in de weekenden hun eigen huis niet meer uit durven vanwege de haast hysterische drukte rondom bepaalde gebieden. We zijn dan ook meer dan verheugd dat het College van B&W (samen met de twee andere Lijn 50-gemeenten) de handschoen heeft opgepakt en een plan gaat maken, om structureel de drukte in en op het Heuvelland op te pakken, zodat het Heuvelland ook weer van de eigen inwoners wordt. Daarnaast heeft de gehele Covid-19-problematiek heel pijnlijk aangetoond dat wij met een eigenlijk ongezonde economische situatie te maken hebben: Een veel te groot deel van onze inwoners is werkzaam binnen het domein Horeca, Toerisme en Recreatie. Als deze tak instort, zie je hoe gevoelig onze economische situatie eigenlijk is. Wellicht wil de portefeuillehouder dit eens nader onder de loep gaan nemen en eens bekijken of er überhaupt mogelijkheden bestaan, om hier in de toekomst een twist aan te geven. Terug naar toerisme an sich: CDA pleit voor minder massa en meer kwaliteit, desnoods afgedwongen middels instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn.