Week 46 – Projecten

Eindelijk, er gebeuren weer een hoop dingen in de openbare ruimte!!! We kijken nog steeds terug naar de opleveringen van Kerkveld en Valliverte, waardoor zowel in de particuliere als in de sociale sector fantastische, duurzame woningen zijn gebouwd. De hoek Bosstraat staat in de stijgers (nou ja in de fundering op dit moment), Pastoerswei gaat in ontwikkeling en hopelijk krijgen we binnenkort ook nog witte rook (we blijven het CDA) ten aanzien van concrete afspraken van de Esso-locatie waar Woningstichting uit Voerendaal hopelijk gaat ontwikkelen en datzelfde geldt voor voormalig Hekkert-terrein en wie weet wat er nog meer gaat gebeuren langs bijvoorbeeld het bredere Selzerbeekgebied waarop al eens vaker is gehint. Wellicht volgen (en wij als CDA hopen dat) ook initiatieven, of initiatiefjes in Vijlen en Lemiers. Pagina:5/ 6Wij als CDA VAALS, zijn er daarnaast enorm trots op, dat nu ook de kogel door de kerk is voor wat betreft Wijngaard Sint Martinus en het College positief heeft gereageerd op het Principeverzoek in deze. We mogen ons inde handen wrijven dat we een dergelijk innovatief en duurzaam bedrijf in onze gemeente hebben, een ware parel en visitekaart voor niet alleen Vijlen, maar het hele Heuvelland. Dan, dankzij de inzet van de portefeuillehouder, maar ook door het duwtje in de rug van de raad middels de Motie Sloop de Sloopregeling, komt er weer schot in de zaak en wij juichen dat van harte toe. Dankzij hoogwaardigere woningen, krijgen we hopelijk uiteindelijk ook meer grip op het type inwoner dat naar onze gemeente verhuist en wij automatisch onaantrekkelijker worden voor minder draagkrachtigen uit andere gemeenten. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, maar dat moeten er dan wel genoeg blijven. Door het voteren van extra middelen voor de buitendienst kan nu gestart worden met het maken van een kwaliteitsslag in de openbare ruimte, zodat woon-en leefklimaat voor onze inwoners weer gaat stijgen en het aangenaam blijft om in gemeente Vaals te wonen. Anders dan enkele andere partijen denken, zit woongenot en leefkwaliteit namelijk maar in zeer beperkte mate verankerd in het sociale domein (enkele gebruikers en verenigingen), maar veeleer in het ruimtelijke domein (ALLE INWONERS). Natuurlijk is het makkelijk scoren bij georganiseerde clubjes en belangenverenigingen, maar dat mag niet ten koste gaan van de stille meerderheid. Het CDA is in elk geval hartstikke blij met de voorstellen van het College van B&W om nu eindelijk eens te gaan investeren in de kwaliteit van de leef-en woonomgeving. Weer zo’n speerpunt uit ons programma!