Week 46 – Omgevingswet

Een onderdeel van de Omgevingswet, is de Omgevingsvisie. We zijn samen met de andere twee Lijn 50-gemeenten al goed op weg met de zogenaamde Bustoer 2050, waarmee meningen, visies en ideeën opgehaald worden, om straks een gezamenlijke Omgevingsvisie op te kunnen stellen voor Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten, waarbij tevens voldoende ruimte zal zijn (tenminste daar gaan wij van uit) voor “Couleur Locale”. De nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk per 2022 zal ingaan, gaat uit van brede participatie bij nieuwe planontwikkelingen en daar zit volgens mij wel een uitdaging. Onlangs nog werden we meegenomen bij de planontwikkeling van Wijngaard Sint Martinus, waarbij met de zogenaamde Omgevingsdialoog is geëxperimenteerd. Het idee van de wetgever is, om de dialoog ruim aan de voorkant te voeren met de desbetreffende partijen en stakeholders, om zo aan de achterkant sneller tot een gedragen plan te komen. Wij als CDA, hebben het gevoel dat, om tot dat resultaat te komen, er nog veel vanuit de overheid bijgeschaafd moet worden. De Omgevingsdialoog kan immers aangegrepen worden om zeer goede en gewenste plannen tot vervelens toe (in tijd) op te rekken en te frustreren. Desalniettemin heeft ook hier het College van B&W forse stappen gezet, om een ander speerpunt uit ons programma te realiseren.