Week 46 – Klimaat

Hitte, droogte, warmte, energie opwekking…allemaal zaken die plotseling als een stroomversnelling op ons af lijken te komen. Binnenkort gaan we de RES (energieopwekking) vaststellen en moeten we iets vinden over de Warmteopgave (groengas, geothermie, restwarmte, waterstof, hybrideketels, warmtewisselaars in welke vorm dan ook etc.). We kunnen er niet omheen, wellicht één, zo niet de belangrijkste taak die vanuit Den Haag bij de gemeenten wordt neergelegd… Zelfs ingrijpender dan de bekende decentralisaties binnen het sociaaldomein. Het CDA pleit er bij deze al voor, dat wij straks verstandige en haalbare keuzes gaan maken en de rekening straks niet eenzijdig bij Jan Modaal neergelegd gaat worden. Het moet betaalbaar en realistisch blijven, ook wanneer dat uiteindelijk ten aanzien van bepaalde (luxe) aspecten ietwat pijn kan gaan doen (landschap). Er zijn reeds forse stappen gezet, we liggen op koers en daarmee is één van de speerpunten uit ons programma behaald. Wij hopen echter wél dat wij straks uitgebreider betrokken worden bij bijvoorbeeld de RES, dan dat dit nu het geval is.