Week 46 – Landschap en boeren

Het landschap is hetgeen onze gemeente, net als de andere twee Lijn 50-gemeenten, zo aantrekkelijk maakt en waardoor onze inwoners, maar ook toeristen hier graag wonen en verblijven. Dat landschap is voornamelijk ontstaan door het cultiveren van de gronden en zodoende de verdienste van onze boeren en wij moeten die kleinschalige ondernemers koesteren en hen daar helpen waar zij onze hulp kunnen gebruiken, om hun ondernemingen in stand te kunnen houden. Daarnaast vindt het CDA dat wij deze grootgrondbezitters veel meer als partners moeten zien, dan dat dit nu het geval is. Met alle opgaven die in het verschiet liggen qua klimaatadaptie, moeten we niet met de ruggen naar elkaar staan, maar elkaar de hand reiken. Het CDA doet dat in elk geval bij deze en wij nemen afstand van ongefundeerde uitspraken in de richting van onze agrariërs in het (jonge) verleden