Week 7 – Nieuwe burgemeester

Tijdens een extra raadsvergadering is Harry Leunessen geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van gemeente Vaals. Natuurlijk wensen wij Harry heel veel succes en wijsheid toe, bij de tal van rollen die hij zal gaan vervullen: Transitiemanager irt de nieuwe Strategische Visie, voorzitter van de raad, voorzitter van het College van B&W én natuurlijk als hét gezicht van het gemeentebestuur richting onze burgers en partners!