Week 48 – OZB en Rioolbelasting

Het CDA heeft tijdens de begrotingsbehandeling een tweetal belastingwijzigingen ingediend, waardoor er een eerlijkere heffing zal gaan plaatsvinden. Enerzijds hebben wij de maximale (gemeentelijke) verhoging op OZB gemaximeerd op € 150.000,-  en anderzijds is de heffing t.a.v. het eigenarendeel en gebruikersdeel opnieuw verdeeld. Wij zijn van mening dat dit een eerlijkere systematiek is en gelukkig was een meerderheid van gemeenteraad het met ons eens.