Week 48 – Extra BOA

Het CDA heeft er middels een amendement voor gepleit, dat er een extra BOA ingezet wordt, om met name op te treden tegen parkeerovertredingen. Bezoekers en inwoners houden zich in toenemende mate niet aan de geldende parkeerregels, waardoor soms echte excessen ontstaan. Daarnaast zijn wij van mening dat met wat extra gemeentelijkblauw, het veiligheidsgevoel iets hoger wordt, nu dat de Politie steeds minder zichtbaar is op de straat.