Week 47 – Forenzen en hondenbelasting

Het CDA is van mening dat wanneer onze inwoners meer OZB moeten gaan betalen, dit ook moet gelden voor huizenbezitters die in Vaals “vakantiehuizen” hebben. Wij hebben hiervoor een amendement ingediend, waardoor de jaarlijkse OZB-verhoging ook doorgevoerd wordt op de Forenzenbelasting. Daarnaast zijn wij van mening dat “hondenpoep” en de daarmee gepaard gaande overlast veroorzaakt door “baasjes” die hardnekkig in hun gedrag zijn, om de poep niet altijd op te ruimen, een steeds grotere irritatie wordt. Hondenbelasting moet kostendekkend gemaakt worden. Het opruimen van hondenpoep door gemeente, dient op rekening te komen van hondenbezitters en niet door algemene middelen betaald te worden.