Week 47 – Structurele buffer

Het CDA is het niet eens dat de gemeente een standaard buffer van € 500.000,- jaarlijks in haar begroting wil opnemen. Wij zijn van mening dat er eerst concrete voorstellen moeten zijn, waarover een fatsoenlijke politieke discussie gevoerd moet kunnen worden, alvorens dergelijke grote gelden ter beschikking worden gesteld en onze begroting onder druk zetten. Samen met andere partijen heeft het CDA een amendement op de begroting ingediend, om te voorkomen dat deze buffer geraamd wordt.