Week 43 – Gemeenschappelijke regelingen

Net als veel andere fracties in onze en in andere gemeenteraden, maakt CDA VAALS zich zorgen over de Gemeenschappelijke Regelingen waarbij wij als gemeente(n) zijn aangesloten. De zeggenschap van de gemeente(n) verdwijnt als sneeuw voor de zon en wij zijn steeds vaker overgeleverd aan de grillen van dit soort organisaties. Vaak wordt de gemeenteraad voor voldongen feiten geplaatst, wanneer zo’n GR plotseling besluit dat de bijdrage (vaak fors) omhoog moet. CDA VAALS maakt zich zorgen om de vaak overdreven (ambtelijke) organisaties die door zo’n GR opgetuigd worden, waardoor met name de personeelskosten van zo’n GR fors stijgen. Het lijkt er naar ons idee vaak op, dat zo’n GR zichzelf in wil houden, en er flinke “waterhoofdconstructies” worden gecreerd waar de bestuurders van zo’n GR dan flink aan verdienen. CDA VAALS zal zich bezinnen, of er niet eens een grondig onderzoek gestart moet worden naar deze GR en er bekeken moet worden, of het niet anders kan en moet. Onze inwoners betalen immers steeds meer aan deze GR via de belastingen die door de gemeente geïnd moet worden.