Week 39 – Ruilwinkel

Gedurende de afgelopen weken bereikten ons signalen dat er commotie is ontstaan tussen het bestuur van de Stichting Ruilwinkel Vaals en Gemeente Vaals. Gebleken is dat de wethouders Kompier en De Graauw buiten medeweten van het bestuur van de Ruilwinkel een juridisch onderzoek gestart zijn naar de wandel en handel van de Ruilwinkel. Daarnaast zijn er (zonder fatsoenlijk overleg) eenzijdig kaders gesteld, die in het geheel niet lijn liggen met de originele insteek van de Ruilwinkel en niet in overeenstemming zijn met de visie van het bestuur. Het bestuur van de Stichting Ruilwinkel heeft derhalve haar taken neergelegd. Het CDA betreurt deze gang van zaken zeer en heeft samen met alle andere partijen opgeroepen om de rekenkamer een onderzoek uit te laten voeren.