Week 16 – Deltaplan Vaals

Het klimaat verandert. Men gaat ervan uit dat er langere en drogere zomers zullen volgen, maar van de andere kant zullen buien in hevigheid toenemen en zal er vaker wateroverlast optreden. Om op dit laatste te anticiperen, laat wethouder John Coenen een “Deltaplan Vaals” opstellen, waarmee risico gebieden binnen onze gemeente in kaart worden gebracht. Wij denken daarbij dan aan bijvoorbeeld Oud Lemiers en Vijlenstraat, maar ook aan Einrade en Melleschet. Deze onderzoeken zullen nu in gang worden gezet, zodat vanaf 2021 gestart kan worden met de uitvoering. Wel zijn wij als CDA enigszins teleurgesteld in het feit dat Waterschap Limburg (die eigenlijk verantwoordelijk is om deze problematiek op te lossen) heeft aangegeven dat Vaals, Vijlen en Lemiers geen enkele prioriteit hebben omdat het maar om enkele woningen gaat en zij pas na 2025 naar onze situatie gaan kijken. Het CDA is daarom heel blij, dat onze wethouder het spreekwoordelijke heft nu wél in handen neemt. Het CDA heeft tijdens het voorstel samen met andere partijen ervoor gekozen, om de dekking van dit Deltaplan zuiver neer te leggen bij de rioolheffing.