Week 13 – Woonbehoefte onderzoek

Het CDA heeft wethouder Coenen gevraagd om een woonbehoefte onderzoek uit te voeren naar de wensen t.a.v. wonen en leven onder de bevolking van Vaals. Wij als CDA gaan er van uit dat deze behoefte zich voornamelijk zal richten op Ouderen, Jongeren en Starters. Mocht uit dit onderzoek blijken dat onder deze doelgroepen inderdaad een significante behoefte ontstaat, dan zijn wij van mening dat onze Strategische Bouwlocaties daarvoor ingezet moeten worden. Als blijkt dat deze behoefte niet bestaat, dan wel nihil is, zal ook het CDA mogelijk moeten heroverwegen of ons standpunt t.a.v. de huisvesting van specifieke andere doelgroepen overeind kan blijven. Daarnaast hecht het CDA er grote waarde aan, dat ook nieuwe ontwikkelingen op het KJP geen verstoring van het parkeren veroorzaken. Derhalve zijn wij met tenminste één Strategische Bouwlocatie (Aan de Linde) zeer terughoudend, daar naar onze mening aldaar de enige parkeermogelijkheid ligt die ook realistisch is voor gebruik van bezoekers aan het KJP. We blijven dit intensief volgen.