Week 8 – Verkeerspanel

Het CDA is zeer tevreden over de wijze waarop wethouder Coenen de burgerparticipatie vorm geeft m.b.v. het Verkeerspanel. Middels dit Verkeerspanel zijn zeer veel betrokken inwoners actief geworden inzake de verkeersbewegingen in (m.n.) de kern Vaals, maar kunnen zij natuurlijk ook zaken aankaarten die in Vijlen en Lemiers spelen. De suggesties die zij doen, moeten natuurlijk niet alleen aan het papier toevertrouwd worden, maar er moet ook ruimte gecreerd worden, om ideen ten uitvoer te brengen. Het gaat wat ons betreft dan in eerste instantie om kleinere verbeteringen en ingrepen, die geen grootschalige consequenties hebben voor de verkeerstromen. Om dit soort acties daadwerkelijk uit te kunnen voeren, hebben wij voorgesteld, om wethouder Coenen  werkbudget ter beschikking ter stellen. Wij hopen dat dit een positieve bijdrage levert voor het Verkeerspanel en zij daarmee “voelen” dat hun werkzaamheden zeer gewaardeerd wordt door de gemeente, de raad het CDA in het bijzonder.