Week 49 – Alternatieve Fietsroute

Het CDA heeft er samen met andere partijen bij wethouder Coenen voor gepleit, om onder de bevolking na te vragen of er alternatieve ideeën leven in plaats van de Trambaanfietsroute. Het CDA heeft echter nu al het gevoel, dat het maatschappelijk draagvlak voor een dergelijke route dermate tanende is, dat het slagen van het project (ook een alternatieve variant) niet haalbaar zal blijken. Het is voor het CDA overigens ook nog geen uitgemaakte zaak, of een mogelijke alternatieve route wat ons betreft überhaupt uitgevoerd moet worden en of dat wel gewenst is. Het CDA in Vaals is zeer terughoudend en neigt er zelfs naar om het gehele project definitief te beëindigen.