Week 47 – Monumentale en Beeldbepalende panden

Het CDA is voorstander om het aantal regels, daar waar mogelijk, terug te dringen. Daarom heeft het CDA ervoor gepleit dat om voorlopig geen beleid vast te stellen aangaande nadere regels t.a.v. Monumentale en Beeldbepalende panden. We hebben daarbij aangegeven dat er ons inziens sowieso een financiƫle compensatie voor de eigenaren zou moeten wanneer er wel beleid wordt vastgesteld en er bij een dergelijk beleid niet alleen naar uitwendige zaken gekeken moet worden, maar ook inwendige/bouwkundige relevante zaken opgenomen zouden moeten worden bij de beoordeling van het wel of niet opnemen van een pand op een Monumentale/Beeldbepalende lijst.