Week 40 – Wegwerkzaamheden

De inwoners van gemeente Vaals zijn en worden geconfronteerd met allerlei werkzaamheden in het ruimtelijk domein (wegen en trottoirs). Bij het CDA komen diverse meldingen van betrokken inwoners binnen die vraagtekens zetten bij de kwaliteit van de uitvoering van die werkzaamheden. Helaas moet CDA VAALS melden, dat deze mindere kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden niet zozeer liggen bij de aannemer en bij de medewerkers van de gemeente, maar een voortvloeisel zijn van in het verleden gemaakte keuzes door een toenmalige meerderheid van de gemeenteraad.

Simpel gezegd, enkele jaren geleden is door een meerderheid van de raad besloten om bij wijze van spreken i.p.v. € 50,- per m2, slechts € 5,- per m2 in het ruimtelijke domein te willen steken. Het resultaat is dat we inderdaad meer geld kunnen steken in mensen i.p.v. in beton, maar de kwaliteit van openbare ruimte leidt daar logischerwijs (dramatisch) onder! Naar aanleiding van de in het verleden gemaakte politieke keuzes, is de afgelopen jaren ook aanbesteed en gewerkt aan wegen/trottoirs en zitten we als gemeente op dit moment (nog) vast aan gemaakte meerjarige-overeenkomsten. CDA VAALS is geenszins tevreden met de huidige toestand van (nieuw gerealiseerde) werken aan wegen/trottoirs en is dan ook blij wanneer de nieuwe portefeuillehouder Wethouder Coenen in gesprek gaat met zowel aannemer, als bij de begroting 2019 met de raad om het gewenste kwaliteitsbeeld van het openbare domein omhoog te brengen.

Los van dit alles, dienen inwoners die overlast, schade en/of aanmerkingen over recent geleverd (wegenbouw-)werk hebben natuurlijk contact op te nemen met de gemeente via info@vaals.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met CDA VAALS via gertvanvliet@cdavaals.nl – thijsjussen@cdavaals.nl – patricksimons@cdavaals.nl waarna wij zorgen dat uw melding op het juiste bureau terecht komt!