Week 23 – Verkeersoverlast

Onlangs hebben inwoners van de Bosstraat ingesproken tijdens de raadscommissievergadering over de verkeersdrukte en de bijkomende ongemakken op het onderste gedeelte van de Bosstraat. CDA VAALS is blij dat wethouder Coenen heeft aangegeven dat hij van plan is om samen met de inwoners te gaan onderzoeken hoe en of de problemen aangepakt kunnen worden. Inmiddels heeft het College ruimte gecreëerd, om bijvoorbeeld met een verkeerskundigbureau te onderzoeken wat de mogelijke effecten van ingrepen kunnen zijn. Eén ding staat echter vast, een ingreep op een bepaalde plek heeft in Vaals, zal elders in Vaals ook effect hebben. Dit kan zowel positief, als negatief zijn. CDA VAALS zal uiteindelijk samen met de andere partijen een weloverwogen keuze gaan maken.