Week 23 – Strategische Visie

Zoals aangekondigd in het CDA Verkiezingsprogramma en in het Coalitieprogramma, zijn wij van mening dat het tijd is voor het opstellen van een nieuwe Strategische Visie. In de komende periode dienen er flinke stappen genomen te worden aangaande Omgevingswet en dienen we stappen te zetten in het Energietransitieplan. Volgens het CDA dienen we bij het opstellen van de nieuwe Strategische Visie niet alleen aan te geven waar en met wie we de samenwerking gaan zoeken en waar we met Gemeente Vaals heen willen, maar moeten ook de twee zojuist genoemde thema’s plaats krijgen in de Strategische Visie. CDA VAALS wil hiervan een interactiefproces maken, waar de inwoners van Vaals, als het aan ons ligt, uitgebreid bij betrokken worden.