Week 16 – Coalitieakkoord Vaals 2018-2022 ” Vernieuwend Verder”

Coalitieakkoord Vaals 2018-2022 "Vernieuwend Verder"

Op maandag 16 april j.l. hebben de coalitiepartijen CDA, V&O en Lokaal! het Coalitieakkoord 2018-2022 met de titel “Vernieuwend Verder” vastgesteld. In aanwezigheid van de pers werd het akkoord door de kandidaat-wethouders, raadsleden en opvolgende raadsleden getekend. In de raad zullen de heren Thijs Jussen, Gert van Vliet en Patrick Simons namens het CDA zitting nemen. De heer Simons volgt daarmee de heer John Coenen op, die als wethouder aan de slag gaat.

CDA VAALS kijkt zeer tevreden terug op de onderhandelingen en is blij dat heel veel punten vanuit ons Verkiezingsprogramma “Met elkaar, voor elkaar”, terugkomen in dit Coalitieakkoord.

De welverdiende complimenten gaan dan ook uit naar de onderhandelaars namens het CDA: Gert van Vliet en John Coenen, die op een zorgvuldige en transparante wijze hebben gehandeld en steevast hebben teruggekoppeld naar de CDA-fractie en het Afdelingsbestuur. Natuurlijk gaat ook een woord van dank uit richting de griffie, welke de onderhandelingen op een voortreffelijke wijze heeft gefaciliteerd en ondersteunt.

De komende tijd gaat de CDA-fractie vorm geven aan het interne beeldvormingsproces. De raadsfractie zal samen met de aangemelde steunfractieleden én burgercommissieleden een plan-de-campagne gaan maken, zodat vanuit een zeer breed perspectief gemeentelijke thema’s (o.a. nieuwe Strategische Visie, Trambaanfietsroute, Omgevingswet) binnen het CDA besproken kunnen worden én de raadsfractie op een gestructureerde wijze feedback krijgt vanuit de inwoners.

 

Hieronder treft u het Coalitieakkoord aan:
Coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Vaals