Week 51 – Kerstboodschap CDA VAALS

In de weken voor Kerst denken we vaak automatisch aan het afgelopen jaar en de persoonlijke gebeurtenissen die u zelf heeft meegemaakt en gebeurtenissen welke speelden in onze gemeenschap, woonplaats, land of zelfs op wereldlijk niveau.

Ook 2017 blijkt een jaar te zijn geworden vol met controverses tussen landen en personen. Donald Trump werd beëdigd als 45e President van de VS en Nederland verbood de komst van een Turkse minister waardoor beide landen nog steeds op gespannen voet verder gaan. Ook werd de wereld opnieuw opgeschrikt door terreurdaden, met aanslagen in Istanboel, Londen, Sint Petersburg, Stockholm, Manchester en Barcelona. Dit alles draagt bij aan een collectief gevoel van onzekerheid, waarbij daarnaast twijfel wordt gezaaid over de waarheid achter de nieuwsberichten en de objectiviteit van de media. We leven in een verwarrende tijd, waarin ons gevoel van veiligheid op de proef wordt gesteld

Tegenover deze grote gebeurtenissen zijn kleinere en lokale gebeurtenissen van grote waarde. Onze lokale afdeling CDA VAALS, heeft het afgelopen jaar opnieuw haar best gedaan, om de politiek dichter bij de inwoners te brengen en de politiek meer toegankelijk te maken. We hebben geprobeerd onze boodschap zonder overdrijvingen in de media te publiceren, in tegenstelling tot wat langzaamaan wél de trend is geworden. CDA VAALS heeft laten zien dat politiek om meer gaat dan zichtbaarheid in de media. Ook met stille diplomatie heeft het CDA menig inwoner ter zijde kunnen staan. CDA VAALS denkt ook, dat politieke thema’s mensen kan verbinden, ook als het om thema’s gaat waar je voor, of tegen kunt zijn. Jong en oud, hetero, homo of lesbienne, hoog of laag opgeleid, arm of rijk, allochtoon of autochtoon, SAMEN voerden inwoners met een mensenketting protest tegen Tihange. Inwoners van Oud-Lemiers ageren SAMEN tégen de Trambaanfietsroute in hún leefomgeving. SAMEN! Samen vormen wij Vaals, Vijlen en Lemiers.

CDA VAALS heeft het afgelopen jaar opnieuw meermaals laten weten dat wij tegen de Studentencomplexen (niet tegen de studenten) zijn, omdat ons inziens de desbetreffende stukken grond veel beter voor andere doelgroepen, zoals jonge gezinnen, ouderen en andere doelgroepen ingericht hadden moeten worden en ja, we zijn het ook niet eens dat studenten kwijtschelding van belastingen krijgen die door alle andere inwoners van Vaals gecompenseerd moeten worden. Ook hebben wij gepleit voor kleine gemakken die het wonen en leven in de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers op peil trachten te houden. CDA VAALS heeft los van allerlei andere zaken en geschillen meermaals de afvalinzameling geagendeerd, gepleit voor het op orde brengen en toegankelijk maken van de openbare ruimte, het parkeerbeleid onder de loep genomen, gepleit voor terrassen tgv parkeervakken bij de Maastrichterlaan, gelobbyd, gepleit en gezeurd over het Openbaar Vervoer in de kernen, gezorgd dat de huur voor Fraiche gecompenseerd wordt en meermaals verzocht om de Verenigingen én inwoners van Vijlen te betrekken bij de overname van Bergzicht.

Met het oog op de toekomst en met gemeenteraadsverkiezingen in zicht, pleitte CDA VAALS ook eind 2017 opnieuw voor een nieuwe Strategische Visie, welke de oude en achterhaalde Strategische Visie moet vervangen. Een nieuwe Strategische Visie, die wat CDA VAALS betreft een flexibele schil moet krijgen en zelfs afgestemd kan en moet worden met onze Lijn 50 partners. Geheel onverwachts kregen wij bijval t.a.v. onze insteek van de Burgemeesters van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Zij zien net als CDA VAALS wél in dat onze 3 gemeenten SAMEN moeten werken aan een Strategische Visie waarmee wij een vuist kunnen maken tegen invloeden en bedreigingen van buitenaf (zoals de Zinkmijn), maar ook kansen kunnen benutten (zoals toerisme, recreatie en innovatie).

De komende regeerperiode biedt ons als CDA VAALS mét Uw steun, de uitgelezen kans om te laten zien dat het anders kan. Dat er antwoorden zijn op de grote én kleine zorgen, antwoorden die lang niet altijd uit het Vaalser gemeentehuis hoeven te komen maar veel beter, zoals dat ooit de bedoeling was, uit de kernen zelf kunnen komen. Het is de opdracht van CDA VAALS om de inwoners hun zeggenschap en inspraak terug te geven. “Met elkaar, voor elkaar”, zal dan ook het credo zijn waarmee CDA VAALS samen met Uw steun wil bouwen aan sterke, kundige en daadkrachtige gemeenschappen en gemeentebestuur. Ik wens u en uw dierbaren goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018.

John Coenen – Lijsttrekker CDA VAALS.