Week 50 – Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december j.l. is het definitieve Verkiezingsprogramma 2018-2022 door de leden vastgesteld.
In het Verkiezingsprogramma is ruimte gelaten voor inbreng vanuit inloopavonden welke op 1 maart 2018 (Lemiers), 8 maart 2018 (Vijlen) en 15 maart 2018 (Vaals) gaan plaatsvinden en waardoor inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers direct inspraak en invulling kunnen geven aan het CDA Verkiezingsprogramma.

DEFINITIEF_Verkiezingsprogramma_CDA_VAALS_2018-2022