Week 50 – Kandidatenlijst GRV 2018-2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december j.l. is door de leden de definitieve kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld.

Het bijbehorende persbericht van het Afdelingsbestuur treft u hieronder aan:

Persbericht Kandidatenlijst CDA-Vaals GRV’18