Week 48 – Bergzicht Vijlen

John Coenen Fractievoorzitter Lijsttrekker CDA Vaals Vijlen Lemiers

Op 22 september j.l. heeft CDA VAALS een brief aan het College van B&W laten
toekomen aangaande de aankoop van Café-Restaurant- Zaal Bergzicht. Het CDA gaf in deze brief aan, dat de aankoop door de gemeente een uitstekend moment is, om met de inwoners én verenigingen van Vijlen in gesprek te gaan over de toekomstige invulling van Bergzicht. Uit de schriftelijke reactie die wij van het College van B&W ontvingen maakten wij op, dat het College ons voorstel op zou gaan pakken en gehoor zou gaan geven aan onze oproep om het Vijlenermiddenveld hierbij te betrekken.

Het CDA constateert echter, dat er nog geen stappen zijn ondernomen om te komen tot inbreng en
ideeën van de inwoners en verenigingen van Vijlen, terwijl er wél al diverse exploitanten cq uitbaters in het vizier zijn. Het CDA zou het enorm jammer en een gemiste kans vinden, wanneer de gemeente toch al afspraken, overeenkomsten en/of contracten gaat opstellen en afsluiten met een mogelijke nieuwe uitbater, terwijl inwoners en verenigingen nog niet gehoord zijn. CDA VAALS heeft afgelopen week middels een brandbrief, het College van B&W met klem opgeroepen om op korte termijn alsnog de inwoners én verenigingen te raadplegen, zodat de Vijlense gemeenschap in de toekomst optimaal gebruik kan van de faciliteiten welke het “nieuwe” gemeentelijk etablissement hen biedt. Wij houden u op de hoogte!