Week 46 – Opleiding

Via een Motie heeft het CDA de huidige raad van Vaals opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen richting de nieuwe raad. Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats en is er een reële kans dat er nieuwe mensen plaatsnemen binnen de gemeenteraad. Het CDA is van mening dat de nieuwe raadsleden straks fatsoenlijk gefaciliteerd dienen te worden en zij op een politiek neutrale manier ingewijd moeten worden in enkele belangrijke aspecten van het raadswerk zoals: Rechtszekerheid, Gemeentelijke Financiën, Gemeenschappelijke Regelingen, Samenwerkingen en last but not least Dualisme. Zowel de voorzitter van de raad (burgemeester), als de raadsgriffier zullen deze Motie ten uitvoer brengen aangezien deze Motie door een ruime meerderheid van de raad is goedgekeurd.