Week 46 – Beschouwingen

John Coenen CDA Vaals Vijlen Lemiers

John Coenen Fractievoorzitter Lijsttrekker CDA Vaals Vijlen LemiersCDA heeft vorige week maandag tijdens haar Algemene Beschouwingen haar visie en ambities voor Vaals uitgesproken. Het CDA heeft o.a. aangegeven dat zij van mening is dat er in verhouding te veel beleid (volgens de Programmabegroting) gericht is op Aken en op studentencomplexen. Wij zijn van mening dat er meer aandacht uit moet gaan richting de kernen
Vaals, Vijlen en Lemiers en met name richting deze laatste twee, waarbij wij enkele concrete voorstellen hebben gedaan variërend van snelheidsbeperkende maatregelen tot aanpassingen van
het riool i.r.t. vaste “probleemgebieden” zoals ’t Pannes. Het CDA heeft er ook voor gepleit om de openbare ruimte en de wegen binnen de gehele gemeente op een fatsoenlijke manier te
onderhouden en op orde te brengen en gevraagd wat de status van het voetpad te Vijlen-ZO is, zodat vanuit de WoZoCo de Vijlenberg, het Vijlenerbos en het Mariabeeld rechtstreeks te bereiken zijn. Voor alle duidelijk: Voor het CDA is er nooit sprake geweest van een voetpad dat achter de nieuwe en bestaande huizen van de Pater Gelissenstraat naar het voetbalveld zou moeten lopen. Dat is volgens het CDA een onzinnig en volstrekt overbodig idee, aangezien de bestaande infrastructuur ons inziens ruim voldoende is.

Hieronder de gehele beschouwingen:

Beschouwingen CDA VAALS 2017